LFW人脸集合(部分)

nemo135021 42 0 ZIP 2018-12-28 15:12:46

LFW人脸库一部分,含1400多个人物,每个任务均含有可用于测试人脸对比和基本人脸识别服务。

用户评论
请输入评论内容
评分:
暂无评论